DART-Üst Düzey Fonksiyonlar

DART-Üst Düzey Fonksiyonlar

WHERE

void main() { List<String> harfler= ["a","b","c","d"]; //STRING TIPTE LİSTE OLUŞTURDUK 
print(harfler.where(kontrol)); //LİSTEYİ WHERE İLE KONTROL EDİP EKRANA YAZDIRDIK
}
bool kontrol(String harf){ // BOOL TIPINDE KONTROL ADLI FONKSİYONU OLUŞTURUP,HARF ADINDA STRING PARAMETRE VERDIK
return harf== "a"; // LİSTEDE A HARFİ İLE EŞLEŞEN BİR HARF VAR MI DİYE SORUYORUZ EĞER VARSA
} // YANİ TRUE İSE YUKARIDA YAZMIŞ OLDUĞUMUZ PRİNT İLE EKRANA YAZDIRIYORUZ

Yukarıda ki kodlarımızı inceleyelim ve ne yaptığımızı anlamaya çalışalım.

void main() {
List<int> sayilar = [1,2,3,4,5,6,7];
print(sayilar.where(kontrol));

}
bool kontrol(int sayi){
return sayi>3;
}
/*
* Diğer örnek kodlardaki işlemlerin aynısını yaptık
* değişen sadece liste tipi ve kontrol fonksiyonumuz oldu
* bu örnekte listede üçten büyük eleman var mı diye kontrol ettik
* ve varsa bunu ekrana yazdık.
* */

MAP

void main() {
List<int> sayilar = [1,2,3,4,5,6,7];
print(sayilar.map(kontrol));

}
kontrol(int sayi){
return sayi+3;
}

Yukarıda ki kodlarımızı inceleyelim ve ne yaptığımızı anlamaya çalışalım.

toList()

void main() {
List<int> sayilar = [1,2,3,4,5,6,7];
print(sayilar.map(kontrol).toList()); //BU SATIRA DİKKAT!!!

}
kontrol(int sayi){
return sayi+3;
}
//ÇIKTISI= [4,5,6,7,8,9,10]

Foreach

void main() {
List<int> sayilar = [1,2,3,4,5,6,7];
sayilar.forEach((eleman)=>print(eleman));
}

Yukarıda ki kodlarımızı inceleyelim ve ne yaptığımızı anlamaya çalışalım.

void main() {
List<int> sayilar = [1,2,3,4,5,6,7];
sayilar.forEach(elemanYazdir);

}
elemanYazdir(eleman){
print(eleman);
}

Bilgisayar Programıcısı-AÖF Yönetim Bilişim Sistemleri/DART&FLUTTER

Bilgisayar Programıcısı-AÖF Yönetim Bilişim Sistemleri/DART&FLUTTER