Sign in

Flutter Basit Form Uygulaması

Flutter Basit Form Uygulaması ile Flutter örneklerime devam ediyorum. Bu yazımda sizlerle beraber Flutter’de iki adet textformfield kullanarak form uygulaması yapacağız. Daha sonra bu textformfield’leri içeriklerine göre kontrol edeceğiz.Hadi başlayalım.

1.Yeni bir proje oluşturalım.

Yeni bir proje oluşturun ve aşağıdaki kodları kullanarak proje içeriğini oluşturun. Bu kodlarla kabaca bir yapı oluşturuyoruz. Görünüm olarak sadece bir appbar mevcut olacaktır.

import 'package:flutter/material.dart';void main() => runApp(MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
@override
Widget build(BuildContext context) {
return MaterialApp(
title: 'Material App',
home: Scaffold(
appBar: AppBar(
title: Text('Material App Bar'),
),
body: Center(
child: Column(
children: [
],
),
),
),
);
}
}

2.Key için değişken oluşturalım.

Form yapısında kullanacağımız…


Angular Rouiting Örneği

Angular Rouiting Örneği yazımla Angular konusunda da sizlere bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. İşlemlere geçmeden önce Angular Rouiting nedir ona bakalım.

Angular Rouiting

Bildiğiniz üzre Angular SPA yapısı ile çalışıyor. Yani routing(yönlendirme) yaptığımız sayfalar için ayrı ayrı HTML sayfalara yönlendirmiyor. Peki tek bir index ile çalışan ancak farklı farklı kompanentlere sahip olan Angular’da yönlendirme işlemini nasıl gerçekleştireceğiz? Angular bu işlemi gerçekleştirmek için her modülü index.html içinde çağırıyor. Böylece projemizde bir uzantıya gitmek istediğimizde projeadı/ ‘ dan sonra istediğimiz modülün adını yazıyor ve gerisini Angular’a bırakıyoruz. Ancak işi sahibine teslim etmeden önce biz hangi işlemleri gerçekleştiriyoruz şimdi ona bakalım.

Routing İşlemleri

  • Öncelikle bu işlem için ben yeni…

Bu yazımızda neler yapacağız hemen ondan bahsetmek istiyorum. Flutter ile çok basit düzeyde bir uygulama yapacağız. Bu uygulamada BottomNavigationBar kullanarak küçük bir menü yapmanın yanı sıra widget tipinde liste oluşturacağız. Oluşturacağımız bu listenin içine bir kaç widget atayıp, oluşturduğumuz alt menü yani BottomNavigationBar'da kullanacağız.

Uygulama Oluşturun.

Öncelikle kullanacağınız editörde yeni bir uygulama açıp uygulama adını belirleyin. Uygulamayı oluşturduğunuzu varsayarak devam ediyorum

Uygulamayı ilk oluşturduğumuzda "main.dart" isimli dosyamızda bizi örnek bir flutter uygulaması karşılıyor. Öncelikle bu sayfanın tamamını silin.

Sildikten sonra aşağıdaki adımları takip edin

  • Main.dart dosyamızda ki tüm içeriği sildik ve bomboş bir ekran ile baş başa kaldık.
  • Eklememiz gereken ilk yapı…

DART-Üst Düzey Fonksiyonlar

DART-Üst Düzey Fonksiyonlar yazımla sizlerleyim. Bu yazımızda üç tane üst düzey olan fonksiyonuna değineceğiz. Çok fazla uzatmadan sizleri hemen fonksiyonlarımızla tanıştırıp ne iş yaptıklarını açıklayayım.

Foreach: Listenin elemanlarını ekrana yazdırmak için kullanırız.

Where: Listeden yeni bir liste oluşturmak için kullanırız.

Map:Listeden yeni bir liste oluşturmak için kullanırız.

Bir şey dikkatinizi çekti değil mi? Where ve Map için aynı açıklamayı yazdım. İkisi de aynı şeyi yapıyorsa neden sadece where ya da map kullanılmıyor? Çünkü listeden yeni bir liste oluştururken bu iki fonksiyon ayrı ayrı işlemlere tabi tutuyor listemizi.

WHERE

Where ile listeden yeni bir liste yaratırken aynı zamanda listemizdeki elemanları belirlediğimiz şartlara…


DART- Senkron/Asenkron İşlemler

DART-Senkron/Asenkron İşlemler adlı yazımla kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Senkron ve asenkron işlemlere geçmeden önce bu kavramları açıklamak istiyorum.

SENKRON: Program içerisinde bir işlem yapılırken, bu işlem bitmeden ikinci bir işleme geçilemez. Bu yapıya Senkron denir.

ASENKRON:Senkron yapısının tam tersi. Yani arka planda bir işlem yapılırken başka bir işleme geçebilen yapıdır.

Şimdi gelin örnek bir yapıya hepberaber bakalım

void main(){
siparisHazirla();
}
siparisHazirla(){
return Future.delayed(Duration(seconds:4),()=>"Siparisiniz alindi");
}

Örneğimizde siparisHazirla adında bir fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyon string tipinde değer döndüren bir fonksiyon. Ancak burada gözümüze çarpan bazı kavramlar da var. İlk önce o kavramları açıklayalım.

Future:Kelime anlamı olarak gelecek,sözleşme gibi anlamları vardır…


Anonim Fonksiyon Nedir?

Dart dilinde anonim fonksiyon, bir adı olmayan fonksiyondur.

//DART DİLİNDE NORMAL FONKSİYON
void main(){
AdiOlanFonksiyon();
}
var AdiOlanFonskiyon(){
print("BEN ADI OLAN BİR FONKSİYONUM");
}
//DART DİLİNDE ANONİM FONKSİYON
void main(){
}(){print("BEN ADI OLMAYAN FONKSİYONUM");}

Yukarıda vermiş olduğum kod bloğunda aradaki farkı iyice anlamanız adına normal ve anonim fonksiyon örneklerini beraber verdim. Yalnız kod bloğunu dikkatli incelediyseniz, normal fonksiyonları main bloğu içinde çağırıp,çalıştırırken anonim fonksiyonları çalıştırmadım. Bunun nedeni anonim fonksiyonları çalıştırma yöntemlerini size göstermek için.

ANONİM FONKSİYONLAR NASIL ÇALIŞTIRILIR?

Anonim fonksiyonları çalıştırmak için bir değişkene atayabiliriz. Aşağıda vermiş olduğum kod bloğunu dikkatlice incelidikten sonra açıklamaya devam edelim.

void main(){
BanaFonksiyonAta();
}
var BanaFonksiyonAta =…

AbdullahTaş

Bilgisayar Programıcısı-AÖF Yönetim Bilişim Sistemleri/DART&FLUTTER

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store